หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจง เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
ประชุมชี้แจง เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-01 14:20:03

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-13.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมชี้แจง เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานหลักสูตรฯ และคณะทำงาน

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5593413324042583/5593412847375964/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th