หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
ประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-01 14:20:30

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานหลักสูตรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคิร์ก โรเจอร์ เพอร์สัน ดร.ชลธิชา สุดมุข และเจ้าหน้าที่จัดการเรียน เข้าร่วมประชุม

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5593392000711382/5593391624044753/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th