ผลการค้นหา : โครงการอบรมระยะสั้น

"การแข่งขันฟุตบอล" หลักสูตร Smart CEO ร่วมกับ วปอ.4ส พระปกเกล้า ศิษย์เก่าบำเพ็ญ
"การแข่งขันฟุตบอล" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563หลักสูตร Smart CEO (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา) ...
2020-12-07 11:53:04
การอบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง Smart CEO Digital รุ่นที่ 5
การอบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง Smart CEO Digital รุ่นที่ 5การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่เพื ...
2020-11-18 12:10:07
สวนสุนันทาใจดีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี “SME ออนไลน์” ช่วยผู้ตกงานฝ่าวิกฤตโควิด
????รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว ...
2020-09-03 13:48:12
บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระส ...
2019-08-08 15:37:16
บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระ ...
2019-08-08 14:58:23
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา che qa online system ระดับหลักสูตร
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 9.00 น. อาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ...
2019-06-14 15:54:46
บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระส ...
2019-08-08 14:58:04
บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนเมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุ ...
2019-08-08 14:57:44