ผลการค้นหา : เรียนต่อป.เอก

บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป&q ...
2020-06-10 09:53:46
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์" โดยศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจื ...
2020-04-07 09:17:53
การเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการทางการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขานรับนโยบายรัฐบาล ปรับตัว COVID-19 สู่ E.D.-20 ตา ...
2020-04-07 09:23:19
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและการออกแบบการวิจัยด้านการบริหารการพัฒนาโดย พ.ต.อ ...
2020-03-10 08:52:01
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯโดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)ณ ห้องเรียนอาคาร 3 ...
2020-03-10 08:55:32
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบ 2)
วิธีสมัคร onlineCLICK สมัครเรียน ONLINEพบปัญหาการรับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0 ...
2019-08-06 14:45:16
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต
วันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงเย็น หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เ ...
2019-01-16 09:42:48