ผลการค้นหา : ปรัชญาและจริยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัช บีกขุนทด
ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัช บีกขุนทด ที่ได้รับทุนการศึกษาปรัชญาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2021-11-23 10:31:30
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนปรัชญาไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนปรัชญาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ https ...
2021-11-16 14:44:00
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม ...
2021-11-16 14:43:10
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
**สำหรับนักศึกษาสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์**  กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 จนถึงว ...
2021-11-16 14:42:53
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 30 ตุลาคม   2564  อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเ ...
2021-11-16 15:01:25
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ "ปร ...
2021-11-16 15:01:04
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 31 ตุลาคม  2564  เวลา 09.30-12.00 น. วิชาตรรกศึกษา &n ...
2021-11-16 15:00:50
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. หัวข้อ “อรรถปริ ...
2021-11-16 15:12:08
การเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง “ปรัชญาไทย”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนก ...
2021-07-25 13:54:34