ผลการค้นหา : ปรัชญาและจริยศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 หัวข้อ "จิตนิยม&qu ...
2022-07-18 10:37:47
การบรรยายพิเศษในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ น. เป็นต้นไป ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีตาม ...
2022-04-18 10:16:21
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน”
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร ...
2022-03-31 10:27:35
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายใ ...
2022-03-16 12:20:27