ผลการค้นหา : นักศึกษาระดับปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายส ...
2019-08-09 11:18:58
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
วันที่ 21 มกราคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร พร้อมด้วยบุคลากรและตั ...
2019-08-08 11:03:20
นักศึกษาสาขาการบริหารการพัฒนาได้รับรางวัลบทความ “ดีเด่น” งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณขจรศักดิ์  วิเศษสิงห์ และ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล ที่ได้รับรางวัลบทความ ...
2018-12-17 10:07:51
ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี ศิริวัฒนา ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์นิด้า
ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี  ศิริวัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอก #สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ท ...
2018-12-17 10:20:48