หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA&n ...
2024-06-15 14:31:25
ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา &nbs ...
2024-06-15 14:29:19
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗บั ...
2024-06-14 11:28:08
ปฏิทินการรับสมัคร #นักศึกษาใหม่
ปฏิทินการรับสมัคร #นักศึกษาใหม่สอบคัดเลือกนักศึกษา 1/2567บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ...
2024-06-14 11:26:38
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567ผู้สมัครเรียนสาม ...
2024-06-14 11:25:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ...
2024-06-14 11:23:26
สัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗     วันที่ ๑๑ ...
2024-06-14 11:21:53
เตรียมความพร้อมสัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เตรียมความพร้อมสัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗    ...
2024-06-14 11:19:51
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 256 ...
2024-06-13 14:04:28
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖   วันอังคารที่ ๑๑ ...
2024-06-12 09:00:23
ข่าวย้อนหลัง