หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเรียนเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha”
ขอเรียนเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุ ...
2023-11-01 11:10:37
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)"บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ ...
2023-11-01 11:06:28
ประชุมพิจารณาทบทวนและปรับยอดประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมพิจารณาทบทวนและปรับยอดประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ...
2023-11-01 11:04:10
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุล ...
2023-10-25 15:02:30
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริ ...
2023-10-25 15:00:22
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิท ...
2023-10-25 14:58:28
กิจกรรม "Art of Postmodernism" (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์)
กิจกรรม "Art of Postmodernism" (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์) ประมวลภาพกิจกรรม "A ...
2023-10-25 14:55:41
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) สำนักงานศาลร ...
2023-10-25 14:53:55
เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการบริหารการพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการบริหารการพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ปริญญาโท ปริญญาเอก  ...
2023-10-19 15:10:34
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แล ...
2023-10-19 14:59:00
ข่าวย้อนหลัง