หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลัก ...
2023-08-03 14:47:04
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะ ...
2023-08-03 14:25:47
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลก และเป็ ...
2023-08-03 14:24:16
ระเบียบการสำหรับการแต่งกายในวันซ้อมย่อย “รับปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2566
ระเบียบการสำหรับการแต่งกายในวันซ้อมย่อย “รับปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิ ...
2023-08-03 14:22:41
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖วันท ...
2023-08-03 14:17:33
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย
Google Scholar เป็นการให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยา ...
2023-08-03 14:15:35
!!!ประกาศ!!!
!!!ประกาศ!!! ...
2023-08-03 14:13:30
เปิดอบรม IThesis รอบ 2
เปิดอบรม IThesis รอบ 2 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesi ...
2023-08-03 15:12:52
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต แล ...
2023-08-03 14:09:57
ข่าวย้อนหลัง