หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗วันที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑ ...
2024-02-12 10:47:21
สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1
สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1ระดับปริญญาตรี**เปิดรับสมัครเรียนแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567สมัครได้ ...
2024-02-12 10:44:30
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567           &n ...
2024-02-12 10:42:39
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Ver. 4.0
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Ver. 4.0วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ...
2024-02-12 10:40:05
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #เตือนภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #เตือนภัยระวัง กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง ม ...
2024-02-12 10:38:03
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาด ...
2024-02-12 10:36:17
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำ (ร่าง)โครงร่างองค์กร Organizational Profile : OP"
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำ (ร่าง)โครงร่างองค์กร Organizational Profile : OP" ว ...
2024-02-12 10:34:02
ประชุมจัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) และประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น
ประชุมจัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) และประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น& ...
2024-02-12 10:15:20
ส่งมอบปฏิทินปันสุข
ส่งมอบปฏิทินปันสุขวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ ...
2024-02-12 10:11:43
๑๖ มกราคม #วันครูแห่งชาติ
๑๖ มกราคม #วันครูแห่งชาติ "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"--นายเศรษฐา ทวีสิน-- ...
2024-02-12 10:10:11
ข่าวย้อนหลัง