หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ และ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ และ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลัก ...
2024-01-27 14:26:49
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2024-01-27 14:22:59
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. รอง ...
2024-01-27 14:18:04
ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การบริหารสถานศึกษา ในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน”
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา คณะค ...
2024-01-27 14:11:12
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดวัดตัวตัดช ...
2024-01-27 14:04:45
๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง
๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเช ...
2024-01-27 14:00:36
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖๖วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เว ...
2023-11-15 10:33:32
ติดตามเลขพัสดุ
ติดตามเลขพัสดุhttps://www.jtexpress.co.th/index/query/gzquery.html ...
2022-09-02 19:12:28
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ            เมื่อวันที่ ...
2022-05-30 15:04:57
ประชุมเตรียมความพร้อมการาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ประชุมเตรียมความพร้อมการาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย        ...
2022-05-17 09:33:51
ข่าวย้อนหลัง