Home > News > Public Relation > โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทงามตามวิถีชาววัง เดือนตุลาคม
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทงามตามวิถีชาววัง เดือนตุลาคม

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-26 11:11:30

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มารยาทงามตามวิถีชาววัง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่อาหารชาววัง ข้าวปิ้ง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ เชิญชวนผู้สนใจสามารถอ่านประวัติ และวิธีการทำ โดยสแกน QR Code นี้ สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง