Home > News > Events > ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-01-22 09:55:42

วันที่ 21 มกราคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปยังสมาคมชาวปักษ์ใต้เพื่อมอบของบริจาคที่มีผู้บริจาคมายังสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนมาก โดยมี นายประวี่ แสงแก้ว ผู้จัดการสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ เป็นตัวแทนรับมอบ จากนั้นทางสมาคมจะดำเนินการนำไปแจกจ่ายให้กับชาวใต้ที่ประสบภัยจากพายุปาบึกต่อไป