Home > News > Events > แจ้งวันหยุดให้บริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
แจ้งวันหยุดให้บริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:40:03

แจ้งวันหยุดให้บริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

❌ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เคาน์เตอร์หยุดให้บริการเนื่องจากรัฐบาลอนุมัติให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

✅ ในช่วงปิดเทอม เคาน์เตอร์ one stop service เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.00 น.

❌ วันเสาร์ที่ 14 ,21, 28 พฤศจิกายน 2563 เคาน์เตอร์หยุดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563

????????????????ผู้ใช้บริการเคาน์เตอร์ one stop service โปรดตรวจสอบวัน เวลา ก่อนเข้ารับบริการด้วยนะคะ
????????????????ขออภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้????????????????

*หยุดให้บริการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์