Home > News > Events > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:33:53

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 7.00-8.20 น. นางสาว ปุณย์จรีย์. นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่นที่ 10 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี ดร. ชลธิชา ออนไลน์ จากรัฐมิชิแกน. USA. ร่วมพิจารณางานนักศึกษา