Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > The Thesis Examination
The Thesis Examination

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-13 09:53:53

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณภูสิทธ์ ภูคำชะโนด" 

นักศึกษาปริญญาเอก 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

หัวข้อเรื่อง “บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตารางในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และชุดสูท