Home > News > Events > 14 เมษายน 2563 สุขสันต์วันครอบครัว
14 เมษายน 2563 สุขสันต์วันครอบครัว

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-04-13 12:55:57

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” หมายถึง วันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อเข้าสู่ราศีเมษเรียบร้อยแล้ว และเป็น วันครอบครัว

ย้อนกลับไปปี 2532 สมัยรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้เล็งเห็นว่าวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว จึงลงมติเห็นชอบร่วมกัน และกำหนดให้วันที่ 14 เป็นวันครอบครัวขึ้นมา