Home > News > Events > น้ำดอกบัวแดง ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มบ้านเดียม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
น้ำดอกบัวแดง ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มบ้านเดียม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-14 11:42:39

น้ำดอกบัวแดง ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มบ้านเดียม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทำจากกลีบดอกบัวแดงและเกษร หอมอร่อย แก้กระหายน้ำและให้ความสดชื่นแก่ร่างกายเมื่ออากาศร้อนจัด


มีจำหน่ายแล้ว ณ ทะเลบัวแดง ท่ากุมภวาปี