Home > News > Events > 13 เมษายน 2563 สวัสดีวันมหาสงกรานต์
13 เมษายน 2563 สวัสดีวันมหาสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-04-13 12:23:14


วันที่ 13 เมษายน จะเรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” ซึ่งมีความหมายว่า วันที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านการเข้าสู่ราศีอื่นๆ ครบ 12 เดือน และ ยังเป็นวันผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวันที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งวันผู้สูงอายุ เริ่มขึ้นเมื่อปี 2525 เป็นปีที่ พล.อ.เอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี