Home > News > Events > หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-02 16:01:57

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี