Result : ปรัชญาและจริยศาสตร์

พันเอกไชยเดช แก่นแก้ว สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
พันเอกไชยเดช แก่นแก้ว สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "ความสุขตามความเป็นจริง: การศึกษาเชิงวิเคราะห ...
2018-08-11 10:36:33
อ.ดร.รวิช ตาแก้ว อาจารย์​ประจำ​​สาขาวิชา​ปรัชญา​และ​จริยศาสตร์​ พาตั้งวงคุยเสวนา "ปรัชญาและจริยศาสตร์"
อ.ดร.รวิช ตาแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ พาตั้งวงคุยเสวนา & ...
2018-07-16 14:58:15
บรรยากาศการสอบ ของคุณธนวัฒน์ พรหมจินดา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณธนวัฒน์ พรหมจินดา" นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้ผ่านการสอบเค้า ...
2018-07-16 15:05:40
จัดสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา​ระดับ​บัณฑิต​ศึกษา​ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และ 3/2560
บ่ายของวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน ...
2018-06-11 11:55:06
อ.ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ บรรยายวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์หลังนวยุค
อ.ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ บรรยายวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์หลังนวยุคช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561ข่ ...
2018-06-11 13:38:38
สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เข้าร่วมงาน The 15th Conference of The United Nations Day of Vesak on Buddhist Contribution for Human Development
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เข้าร่วมงาน The 15th Conference of The Uni ...
2018-06-11 13:43:32
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชา​ปรัชญา​และ​จริยศาสตร์​ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
ในช่วงบ่าย วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ สอบเค ...
2018-06-05 11:47:56
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ พันโท ปราโมท หม่อมศิลา
พันโท ปราโมท หม่อมศิลา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ สอบป้ ...
2018-05-16 10:12:33
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ พันโทหญิง สุดารัตน์ น้อยแรม
พันโทหญิง สุดารัตน์ น้อยแรม นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาส ...
2018-05-16 10:14:40
ประมวลภาพกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561”
ประมวลภาพกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561” วันที่ 22 เมษายน 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ...
2018-05-16 09:45:45