Result : บริการวิชาการ

สไบแดง สินค้าชุมชน โดย บัณฑิตวิทยาลัย - มรภ.สวนสุนันทา
สไบแดง ผ้าสไบพื้นเมืองของชาวอุบลราชธานี สามารถใช้เป็นของชำรวย ของฝาก และยังสามารถนำมาดัดแปลงให้ ...
2019-08-07 13:40:38
ผ้าลายกาบบัว สินค้าชุมชน โดย บัณฑิตวิทยาลัย - มรภ.สวนสุนันทา
ผ้าลายกาบบัว.เอกลักษณ์ของผ้าลายพื้นเมือง ที่ได้รับการกล่าวขานถึง จากครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันของชาวอุบล ...
2019-08-07 13:16:11
สินค้าชุมชน โดย บัณฑิตวิทยาลัย - มรภ.สวนสุนันทา
น้ำมันว่านแส้ม้าฮ้อ สินค้าชุมชนจาก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านประกอ ...
2019-08-07 13:45:57