หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ...
2023-11-13 11:08:50
ขอเชิญร่วมงาน SSRU open house 2023
เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา.... SSRU Open house ใกล้เข้ามาแล้ว...น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสิน ...
2023-11-13 11:07:33
เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ ...
2023-11-13 11:00:56
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open house 2023
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open house 2023วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญ ...
2023-11-13 10:58:16
รวมบริการต่างๆ จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
 รวมบริการต่างๆ จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยCr.สำนักวิ ...
2023-11-13 10:56:34
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย &nbs ...
2023-11-15 10:47:40
แจ้งนักศึกษาที่สนใจซื้อไฟล์ภาพ (ชุดครุย) สามารถ SCAN QR CODE และกรอก Google Forms
***สำหรับนักศึกษาที่รูปเข้าระบบแล้ว***แจ้งนักศึกษาที่สนใจซื้อไฟล์ภาพ (ชุดครุย) สามารถ SCAN QR CODE แ ...
2023-11-13 10:42:43
แจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
แจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๔-๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๖สำ ...
2023-12-02 18:28:23
ขอเรียนเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha”
ขอเรียนเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุ ...
2023-11-01 11:10:37
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)"บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ ...
2023-11-01 11:06:28
ข่าวย้อนหลัง