ผลการค้นหา : เรียนต่อป.โท

ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชาEAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชา EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2020-09-03 13:53:26
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบ 2)
วิธีสมัคร onlineCLICK สมัครเรียน ONLINEพบปัญหาการรับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0 ...
2019-08-06 14:45:16
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สา ...
2019-05-15 15:56:54
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายว ...
2019-01-16 09:40:03
บรรยากาศการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.)
บรรยากาศการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโท(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)วันที่ 17 พฤศจิก ...
2018-12-03 14:47:40
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา   ...
2018-12-03 14:46:55