ผลการค้นหา : เรียนต่อป.เอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบ 2)
วิธีสมัคร onlineCLICK สมัครเรียน ONLINEพบปัญหาการรับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0 ...
2019-08-06 14:45:16
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต
วันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงเย็น หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เ ...
2019-01-16 09:42:48
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมน ...
2019-01-16 09:42:25
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายว ...
2019-01-16 09:41:41
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยทางด้านธุรกิจ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำ ...
2019-01-16 09:41:05
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารขั้นสูง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา ระเบี ...
2019-01-16 09:40:42
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรี ...
2019-01-16 09:39:39