ผลการค้นหา : สวนสุนันทา

แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยบัณฑิตวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้ ...
2020-09-03 14:59:42
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 252 ...
2020-09-03 14:56:28
วันอัฏฐมีบูชา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(14 พ.ค. 2563) เป็น "วันอัฏฐมีบูชา" วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่อาจไม่เป็นที่รู้จักแ ...
2020-05-14 09:21:19
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันพืชมงคล
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่ ...
2020-09-02 10:55:08
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา (Vesak Day) ได้ถูกรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากล” ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป ...
2020-09-02 10:49:01
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่าพระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภา ...
2020-09-03 13:55:22