ผลการค้นหา : ปรัชญาและจริยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา ด้วงติลี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริย ...
2019-09-10 15:06:58
ขอแสดงความยินดีกับคุณลัดดา ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณลัดดา  ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจร ...
2019-09-10 15:06:36
บรรยากาศการเรียนการสอน 1/2562 สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนวันแรก 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สา ...
2019-09-10 14:33:59
สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ รับการตรวจ ...
2019-08-08 16:01:14
ขอแสดงความยินดีกับ แม่ชีณัฐสุดา เชี่ยวเวช
ขอแสดงความยินดีกับ แม่ชีณัฐสุดา  เชี่ยวเวช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2020-01-09 17:41:55
ขอแสดงความยินดีกับ แม่ชีณัฐสุดา เชี่ยวเวช
ขอแสดงความยินดีกับ คุณพจนา มาโนช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศา ...
2019-08-08 15:44:19
บรรยากาศการเรียนการสอนสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการเรียนการสอนวันสุดท้ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561นัก ...
2018-12-03 15:04:30
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศ ...
2018-08-11 10:13:37
How to think what is. โดย ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2561 “วิธีคิดอย่างปรัชญา คิดอย่างรอบด้าน”How to think what ...
2018-08-11 10:33:26