ผลการค้นหา : บริหารการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไปนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
วันที่ 29 มีค 2561 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ...
2018-04-20 11:23:26
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้มีการจัดมัชณิมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้มีการจัดมัชณิมนิเทศ ...
2018-03-05 13:34:06
รศ.ดร. สจี​วรรณ​ ทรรพวสุ นิเทศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รศ.ดร. สจีวรรณ ทรรพวสุ นิเทศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2018-02-20 06:55:48
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ สภาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร. สจีววรณ ทรรพวสุ และนักศึกษารุ่นปัจจ ...
2018-02-20 06:57:45
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
วันที่ 20-21 มกราคม 2561 หลักสูตร คม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดย ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ประธานหล ...
2018-01-23 09:02:56
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ และนางสาวธันยา นาคนนท์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ และนางสาวธันยา นาคนนท์ รายล ...
2017-11-15 08:29:15
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒ ...
2017-11-06 09:05:28