ผลการค้นหา : นักศึกษา

นักศึกษาสาขาการบริหารการพัฒนาได้รับรางวัลบทความ “ดีเด่น” งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณขจรศักดิ์  วิเศษสิงห์ และ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล ที่ได้รับรางวัลบทความ ...
2018-12-17 10:07:51
ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี ศิริวัฒนา ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์นิด้า
ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี  ศิริวัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอก #สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ท ...
2018-12-17 10:20:48
เตรียมพบกับระบบรับสมัครนักศึกษา​รูปแบบใหม่!!!
เตรียมพบกับระบบรับสมัครนักศึกษารูปแบบใหม่!!! ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมหารือกับงานรับส ...
2018-01-23 09:04:30