ผลการค้นหา : นักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายส ...
2019-08-09 11:18:58
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบ 2)
วิธีสมัคร onlineCLICK สมัครเรียน ONLINEพบปัญหาการรับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0 ...
2019-08-06 14:45:16
บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร
วันที่ 27 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA, DBA) และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การส ...
2019-05-15 15:57:30
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
วันที่ 21 มกราคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร พร้อมด้วยบุคลากรและตั ...
2019-08-08 11:03:20