หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-02-08 09:35:19

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐. น.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา


????www.grad.ssru.ac.th

????www.ssru.ac.th

#gradssru

#ssru

#บัณฑิตวิทยาลัย 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา