หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อบรมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
อบรมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-30 13:09:07

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Google Meet

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5675799382470643/5675796685804246/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th