หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2562
รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-09 17:35:01

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี