หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖" ประจำปี ๒๕๖๕
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖" ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-24 13:40:59

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖" ประจำปี ๒๕๖๕ (ผ่านระบบออนไลน์) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สามารถส่ง Full Paper  ผ่านระบบ online ทางเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/edu2022  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๐๖๑ ต่อ ๑๑๖

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5658982914152290/5658982367485678/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th