หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยจากงานประจำสำหรับสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยจากงานประจำสำหรับสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-20 12:55:17

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยจากงานประจำสำหรับสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ในวันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 9.00-16.30 น. การอบรมแบบออนไลน์ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-0395527-28, 082-937-5337

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5449949971722253/5449949385055645/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th