หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-20 12:01:33

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 "นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2565 ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โทรศัพท์สอบถาม 084-1956969

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5449789711738279/5449789201738330/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th