หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-20 11:43:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อคาเดีย รีสอร์ทแอนด์ สปา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0-9851-5098-9

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5449732218410695/5449729681744282/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th