หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022
การจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-19 09:52:12

“จุฬาฯ” ก้าวขึ้นครองที่ 1 ของประเทศไทย แซงมหิดลที่ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 2 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ ด้าน”ราชมงคลอีสาน” ก้าวยืนที่ 1 ของกลุ่มราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ปีนี้ “สถาบันวิทยสิริเมธี” แรงสุดพุ่งขึ้นครองอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022  ในส่วนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5731791033538144/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th