หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา HIDA รุ่นที่ 1 สวนสุนันทา
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา HIDA รุ่นที่ 1 สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-19 09:42:59

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา HIDA รุ่นที่ 1 สวนสุนันทา พร้อมนำเสนอผลงานของนักศึกษาหัวข้อต่าง ๆ โดย “ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเยี่ยมและนักศึกษาดีเด่น

     ในวันที่ 5 เมษายน 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานโครงการหลักสูตรฯ และ รศ.พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานหลักสูตรฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษา จำนวน 130 คน 

     นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนับสนุนกิจกรรม HIDA เพื่อสังคม นักศึกษาดีเยี่ยมและนักศึกษาดีเด่น จำนวน 38 คน อีกด้วย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องบอลรูม โรมแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5731767720207142/5731767163540531/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th