หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายธนพล วิภาภรณ์
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายธนพล วิภาภรณ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-18 11:59:34

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายธนพล  วิภาภรณ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันการค้นคว้าอิสระ” ณ ห้องประชุมออนไลน์ google meet

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5558731590844090/5558730734177509/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th