หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวชลดา ศรีสุวรรณ"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวชลดา ศรีสุวรรณ"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 15:13:58

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวชลดา ศรีสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” ณ อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5637040939679821/5637039803013268/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th