หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “พ.ต.อ.บันดล วงศ์ระรื่น"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “พ.ต.อ.บันดล วงศ์ระรื่น"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 15:05:49

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “พ.ต.อ.บันดล วงศ์ระรื่น" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5637023443014904/5637022193015029/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th