หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 11 สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 11 สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 14:16:36

วันที่ 12 มีนาคม 2565 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 11 สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวธราญา ลุ่ยพรสุขสว่าง

2. นายพรศักดิ์ พรสุขสว่าง

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5636925743024674/5636923493024899/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th