หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 12:26:22

บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “philosophical inquiry” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5636733566377225/5636732709710644/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th