หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "พระนักศึกษา” พระธวัชชัย แก้วสิงค์
ขอแสดงความยินดีกับ "พระนักศึกษา” พระธวัชชัย แก้วสิงค์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-10 11:39:34

ขอแสดงความยินดีกับ "พระนักศึกษา” พระธวัชชัย  แก้วสิงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5619334721450443/5619333361450579/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th