หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Graduate School Conference 2018"
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Graduate School Conference 2018"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-01-16 10:00:15

ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "Graduate School Conference 2018" ผู้วิจัยสามารถคลิ๊ก Link ตามห้องการนำเสนอดังต่อไปนี้

พิธีเปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรงานวิจัยดีเด่น 

ห้อง 2132 ด้านการศึกษา (1) 

ห้อง 2133 ด้านการศึกษา (2) 

ห้อง 2136 ด้านการศึกษา (3) 

ห้อง 2141 ด้านบริหารธุรกิจฯ (1) 

ห้อง 2143 ด้านบริหารธุรกิจฯ (2) 

ห้อง 2144 ด้านบริหารธุรกิจฯ (3) 

ห้อง 2146 ด้านบริหารธุรกิจฯ (4) 

ห้อง 2147 ด้านบริหารธุรกิจฯ (5) 

ห้อง 2148 ด้านมนุษยศาสตร์ฯ (1) 

ห้อง 2153 ด้านมนุษยศาสตร์ฯ (2) 

ห้อง 2154 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (1)  

ห้อง 2157 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (2)

ห้องประชุมศรีจุฑาภา ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (3)