หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร
บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-05-15 15:57:30

วันที่ 27 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA, DBA) และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การสื่อสาร, นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและเอกชน) ร่วมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 021601174 ต่อ 18 หรือ www.grad.ssru.ac.th