หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท โดย อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท โดย อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:53:20

การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)