หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-23 15:37:03

***นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  ได้ที่ https://reg.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป***

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5229675943749658/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th