หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > งานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13
งานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:19:46

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5057267044323883/5057266484323939/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th