ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน!!! เลื่อนสอบวัดความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอนคัดเลือก

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย :


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสุนันทา ได้เป็นที่ประทับของพระมเหสีพระราชธิดาและเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓๒ ตำหนักรวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดาประทับ ณ ตำหนักสายสุทธานพดล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ ปัจจุบันมีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดอยู่ ๖ ตำหนักเนื่องจากมีผู้นำบุตรีและหลานของตน มาถวายตัวต่อพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดาเป็นจำนวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้างโรงเรียนนิภาคารสอนตามหลักสูตรการศึกษาสมัยนั้นรวมทั้งอบรมมารยาทและการฝีมือด้วยดำเนินกิจการไปโดยปริยาย

อ่านต่อ

บทความ :

ของขวัญวันแม่

ใกล้ถึงวันแม่เข้ามาทุกทีลูกๆอย่างเราก็คงกำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณแม่สุดที่รักของพวกเราวันนี้จะมาเสนอคือเราจะนำภาพถ่ายเล็กๆหลายๆภาพมาแปะลงบนกระดาษน่ารักๆมีนูนบ้างเรียบบ้าง
07. 2014